Pedagog svět 21. století

Vzdělávací program pro rozvoj digitálních kompetencí pedagogů ZŠ

O projektu

Cílem projektu je vytvoření nového vzdělávacího programu pro pedagogy a vedení základních škol, zaměřeného na integraci digitálních technologií do výuky a chodu školy. Vzdělávací program bude rozvíjet digitální kompetence pedagogů dle definic Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů (DigCompEdu).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropskými strukturálními a investičními fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012395

Banner projektu ke stažení zde

 

Realizace ve spolupráci s Edhance s.r.o.

Sociální sítě

Kontakt

Central Node | Masarykova 3127/28
Ústí nad Labem 400 01

Edhance s. r. o.
IČ: 03521770
DIČ: CZ03521770

E-mail: info@edhance.cz