Mediální svět 21. století

Interaktivní vzdělávací zdroj pro rozvoj digitální gramotnosti

O projektu

Projekt vytvoří inovativní digitální vzdělávací zdroj pro podporu výuky mediální gramotnosti s cílem rozvíjet digitální gramotnost a informatické myšlení. Toto téma bude uchopeno tak, aby reagovalo na aktuální mediální dění a problémy současné mládeže a celé společnosti, především v online prostředí. Cílová skupina (žáci II. stupně základních škol) získá znalosti a dovednosti v oblasti analyticko-kritického vyhodnocení mediálního sdělení, bezpečného pohybu v online prostředí a tvorby vlastního mediálního sdělení.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropskými strukturálními a investičními fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012390

Banner projektu ke stažení zde

 

Realizace ve spolupráci s Edhance s.r.o.

Sociální sítě

Kontakt

Central Node | Masarykova 3127/28
Ústí nad Labem 400 01

Edhance s. r. o.
IČ: 03521770
DIČ: CZ03521770

E-mail: info@edhance.cz