O nás

Vzdělávání mladé generace pro život v 21. století

Poslání edhance

Kdy jste naposledy potkali studenta, který si šel vyhledat informace do knihovny? Nastupující generace vyrostla na internetu, a z něj také čerpá většinu vědomostí. Právě tomu se snažíme přizpůsobit i naše výukové metody.

Modernizujeme výuku ve školách po celé republice

V našich komplexních programech rozšiřujeme rozhled v konkrétních tématech jako finanční gramotnost, zdravý životní styl nebo příprava občanů k obraně státu. Ve všech projektech klademe důraz na posílení klíčových kompetencí jako je např. kritické myšlení, kreativita nebo schopnost nalézat a analyzovat informace.

Při tvorbě programů zohledňujeme využití moderních technologií

Využíváme technologie, které školy nabízí a dostatečně využíváme jejich potenciál. Práce s dotykovými tabulemi nabízí žákům nový a atraktivnější pohled na výuku. Dále spolupracujeme s odborníky a pedagogy, kteří mají dlouholetou praxi a reálný pohled na rychle se měnící svět.

Pracujeme se zkušenými lektory

Naši lektoři umí studentům předat informace přirozenou cestou, která zaujme. Veškeré výukové materiály pečlivě testujeme, monitorujeme jejich využití v praxi a v případě potřeby aktualizujeme.

Zaměřovat se jen na děti nestačí

Motivujeme rodiče k pozitivnímu přístupu a pohledu na dnešní svět a budoucnost jejich dětí. Pomáháme pedagogům překonat bariéru ve využívání moderních technologií během výuky, která mladou generaci lépe připraví nejen na konkurenci globálního pracovního trhu ale hlavně na reálný život.

Sociální sítě

Kontakt

Central Node | Masarykova 3127/28
Ústí nad Labem 400 01

Edhance s. r. o.
IČ: 03521770
DIČ: CZ03521770

E-mail: info@edhance.cz